Poslovno svetovanje

Postopek redne likvidacije

Izvajamo postopek redne likvidacije, kjer se, po poravnavi obveznosti, premoženje razdeli med lastnike. Pri izvajanju likvidacijskega postopka poleg korporacijskega in delovnega prava ključno upoštevati tudi davčno zakonodajo, ki je lahko zaradi obdavčitve kapitalskih dobičkov, dividend in drugih prejemkov družbe, za udeležence v likvidacijskem postopku neugodna.